"ลักษณะของคนดี เรียกว่าสัปปุริสธรรม ๗ ประการ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สถานที่ รู้บุคคลประชุมชน ต้องรู้จัก ไม่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นคนดี แต่เวลาเราปฏิบัติ เราซื่อตรง ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเอง แต่ไม่ได้จะแสดงตามที่รู้สึกทุกครั้งไป ต้องดูสัปปุริสธรรม ดูธรรมะตัวอื่นประกอบด้วย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610602B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610602B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07