พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช หมู่บ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธ.ค. 2556

Direct download: 561202.mp3
Category:general -- posted at: 1:26pm +07