เคยเห็นเขาฝึกหมาไหม โยนอันนี้ไป แล้วก็วิ่งไปคาบ พอโยนไปทางนี้ มันก็วิ่งอีก พวกเราที่ผ่านมา ฝึกจิตตัวเองเหมือนที่เขาฝึกหมาเลย วิ่งตะครุบๆ ไปเรื่อย พอปล่อยอันนี้ ก็ตะครุบอันนั้น จิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ได้แกล้งว่า ถ้าเราไม่ฝึก จิตมันก็ตะครุบไปอย่างนั้น ไม่รู้เรื่องเลย ตอนที่จิตไล่ตะครุบ จิตหลงไหม - หลง หลงเนืองๆ ไปสู่ภูมิอะไร - สู่ภพอะไรเดรัจฉาน เพราะอย่างนั้น ที่เปรียบเหมือนหมานี่ไม่ผิดหรอก หลวงปู่มั่นท่านก็เคยด่า ท่านเทศน์ดุเดือด พระองค์ไหน จิตกระโดดตะครุบอารมณ์ มีอะไรก็ตะครุบๆ ท่านบอกทำตัวเหมือนหมาบ้างับไม้ค้อน ภาษาอีสาน ใครเอาไม้โยนไปทางไหน มันก็วิ่งไปงับ เราเป็นนักปฏิบัติ เราไม่ใช่เป็นหมาบ้า ใจเราเป็นหมาบ้าขึ้นมา เรารู้ทันไว้ ค่อยๆ ฝึกมัน จนมันเคยชิน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 มกราคม 2563 ไฟล์ 630119B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630119B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07