พวกเราส่วนใหญ่ วันนี้ยังช่วยสอนไม่ได้ เราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อน หลวงปู่มั่นท่านบอกว่า ฝึกตัวเองดีแล้ว ค่อยฝึกผู้อื่น เพราะฉะนั้น เรียนให้รู้เรื่องก่อน เรียนให้จิตเข้าใจธรรมะจริง ๆ ก่อน ระหว่างจิตเข้าใจธรรมะ กับเราเข้าใจธรรมะ ไม่เหมือนกัน เราเข้าใจธรรมะ มันเข้าใจด้วยสมอง จิตไม่ใช่สมอง ถึงจุดหนึ่ง สมองก็เสื่อม แต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันไม่เสื่อมหรอก แก่เฒ่ายังไง สติ สมาธิ ก็ยังทรงตัวอยู่ ปัญญามันแจ่มแจ้งแล้ว มันไม่ทุกข์อีก -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219C ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07