สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ตรงไปตรงมา พวกเราชอบตีความ ตีความแล้วก็ตามกิเลส มันไม่เข้าเป้าสักที ไม่มีอะไรต้องตีความ ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07