คุณสมบัติของจิตผู้รู้นั้นมีมาก มีลหุตา ความเบา มีมุทุตา ความนุ่มนวลอ่อนโยน มีปาคุญญตา ความคล่องแคล่วว่องไว มีคำกัมมัญญตา ความควรแก่การงาน ไม่เฉื่อย มีอุชุกตา ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ รู้ซื่อ ๆ รู้แล้วไม่หลงยินดี รู้แล้วไม่หลงยินร้าย ก่อนจะรู้ ไม่ได้อยากรู้ ระหว่างรู้ ไม่ถลำลงไปรู้ เมื่อรู้แล้ว เป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย อย่างนี้ เรียกว่ารู้อย่างซื่อตรง มีอะไรมาให้รู้ ก็รู้อันนั้น ไม่ต้องเที่ยวแสวงหา พอรู้แล้ว ก็อย่ากระโจนลงไป จมลงไปในสิ่งที่เรารู้ ธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยฝึกฝนนั้น เวลารู้อะไร จิตมันจะจมลงไปในสิ่งที่เรารู้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 19 มกราคม 2562 ไฟล์ 620119B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620119B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07