การปฏิบัติไม่ยาก การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยาก มันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติ มีกายก็ไม่รู้กาย มีใจก็ไม่รู้ใจ แค่นั้นเอง สำหรับหลวงพ่อ หลวงปู่บอกให้ดูจิต บางคน หลวงปู่ก็ให้ดูกาย ดูกายก็ใช้ได้ ดูจิตก็ใช้ได้ เหมือนกัน ดูความรู้สึกก็ใช้ได้ ถ้าดูจิต จะรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต กับรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิต ที่วิ่งไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูไปเรื่อย ๆ ถึงวันหนึ่ง ก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 มกราคม 2562 ไฟล์ 620119A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620119A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07