"พ่อแม่ในวัฎฎะของเรา มีจำนวนนับไม่ถ้วน พ่อแม่ที่เป็นฝ่ายโลกุตตระของเรา คือพระพุทธเจ้า เราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ อย่าทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสา ไม่ได้รับการอบรม ทำอะไรไม่มีสติตลอดวัน วันเดือนปีผ่านไป หาอะไรติดตัวไม่ได้ น่าอนาถ ถ้าไม่พบคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราไม่ได้อะไร อันนั้นน่าเห็นใจ แต่ถ้าได้ยิน ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วยังไม่ลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ อันนี้น่าสังเวช น่าอนาถ ไม่รู้จะเทียบอะไร มันโง่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819B ซีดีแผ่นที่ ๗๗ 

Direct download: 610819B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07