"สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ ถ้ามีสติ จะมีศีล มีสติ จะมีสมาธิ มีสติ จะมีปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610819A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07