หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรก ๖ กุมภาพันธ์ปี ๒๕๒๕ - ๓๐ ปีพอดี นึกถึงหลวงปู่ แล้วเหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วย วันนี้จะเทศน์ธรรมะของหลวงปู่ให้ฟัง ... ถ้าจะไปถามว่า หลวงปู่ดูลย์สอนอะไร ไปถามลูกศิษย์ทีละคน ตอบไม่เหมือนกัน ตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกัน ไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วย ว่าท่านสอนใครยังไงบ้าง ที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมา ในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนั้น ก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่ง สองคนเขียนเท่านั้นเอง หลวงพ่อไปดู ๆ ก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรา หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะ รู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอง ๆ จากท่าน ที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์ รวมทั้งพระหนุ่ม เณรน้อยที่อยู่กับท่าน เวลาไปก็ไปคุยกัน ว่าหลวงปู่สอนอะไร ๆ สุดท้ายแล้ว พบอย่างหนึ่งว่า หลวงปู่สอนธรรมะครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ท่านสอนแต่ละคนนั้น เท่าที่จะทำได้ ไม่เหมือนกันหรอก -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ศาลาลุงชิน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไฟล์ 550219_ ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 550219_.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07