เดี๋ยวนี้หลวงพ่อตรวจการบ้านน้อยลง ถ้าพวกเราสงสัย ก็ไปเปิดยูทูปที่หลวงพ่อเทศน์ไว้ ที่เขาถามกัน มันก็คือคำถามเดิม เวลาผิด ก็ผิดซ้ำซากเหมือนๆ กัน ไม่เผลอ ก็เพ่ง มีแค่นี้ อีกอย่างหนึ่งที่ผิด ก็คือเรื่องนิมิต พวกเราไม่ค่อยมี เพราะไม่ค่อยมีสมาธิ อีกอันหนึ่งที่ผิด ก็คือเรื่องวิปัสสนูปกิเลส อันนี้พวกเรามี เราทำวิปัสสนา สมาธิไม่พอก็เกิดวิปัสสนูปกิเลส ผิดอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นเอง จุดแรกก็คือ เผลอกับเพ่ง ไม่เผลอ ไม่เพ่ง ก็มีจิตตั้งมั่น เสร็จแล้วพอลงมือปฏิบัติ จิตไปเพ่งอารมณ์ แล้วก็เกิดนิมิต ก็จะหลงนิมิต ถ้าทำวิปัสสนาแล้วสมาธิไม่พอ จะเกิดวิปัสสนูปกิเลส หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 มกราคม 2563 ไฟล์ 630118B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630118B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07