"เบื้องต้น ล้มลุกคลุกคลาน เป็นเรื่องธรรมดา ปฏิบัติผิด เป็นเรื่องธรรมดา จะไปถูกตรงที่ไม่ได้จงใจปฏิบัติ เมื่อสติ สมาธิ ปัญญา ทำงานเอง ตรงนั้นถึงจะถูก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07