"ดูจิตได้ ดูจิต ดูจิตไม่ได้ ดูกาย ดูจิตไม่ได้ ดูกายไม่ได้ ทำสมถะ ทำสมถะก็ไม่ได้ ไม้ตายสุดท้าย คืออดทน สุดยอดธรรมะเลยนะ อดทน อดทนไม่ได้ ไม่มีที่ให้ไปต่อแล้ว อดทนไม่ได้ ไม่มีแผ่นดินของธรรมะที่จะให้เหยียบยืนแล้ว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610218B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610218B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07