"เราทำอะไร มีสติ ปัญญากำกับใจของเราไว้ให้ดีเลย อย่างที่เราจะทำทาน ทำเพื่อสนองกิเลส หรือเพื่อลดละกิเลส เช่น ลดความตระหนี่ของเรา ไม่ใช่ทำทานเป็นเงินมากๆ เเล้วจะได้บุญมาก อาจจะได้บุญนิดเดียว เพราะว่าไม่ประกอบด้วยปัญญา รักษาศีลก็เหมือนกัน ประกอบด้วยสติปัญญา ทำไปเพื่อให้อกุศลลดลง เพื่อให้กุศลเจริญขึ้น ทำสมาธิก็เพื่อให้กุศลเจริญขึ้น ให้อกุศลลดลง ค่อยๆ ฝึก รู้เท่าทันตัวเองไปเรื่อยๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611118A ซีดีแผ่นที่ ๗๙ 

Direct download: 611118A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07