"สิ่งที่หลวงพ่อสอน ถือศีล ๕ ไว้ ทุกวันทำในรูปแบบ วันไหนฟุ้งซ่าน ทำความสงบ วันไหนสงบแล้ว เจริญปัญญา ... เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดา ให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์ไป กระทบแล้ว จิตสุขให้รู้ จิตทุกข์ให้รู้ จิตดีให้รู้ จิตชั่วให้รู้ เราจะรู้ได้ ถ้าเราเคยฝึกในรูปแบบมาจนชำนาญแล้ว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07