การจะทำลายกิเลสออกจากใจได้ เครื่องมือที่สำคัญมีสองตัว ตัวที่หนึ่ง คือ สัมมาสติ ตัวที่สอง คือ สัมมาสมาธิ สติเป็นตัวรู้ทัน ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิต ซึ่งเป็นคนรู้รูปรู้นาม ฉะนั้นเลยต้องเครื่องมือสองตัว ถ้าสองตัวนี้ย่อลงมารวมกัน จะเป็นประโยคที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อย ๆ ว่าให้พวกเรามีสติรู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและปานกลาง “ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง” คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620217 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07