"ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์มากนะ งดงาม อย่างพระวินัย ท่านไม่กำหนดให้ย่อหย่อนเกินไป จนพระใช้ไม่ได้ เพราะพระย่อหย่อน ท่านไม่ตึงเกินไป จนพระอยู่ไม่ได้ นี่คือปัญญาตรัสรู้ของท่าน คนรุ่นเรา ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนา ไม่รู้เรื่องวัด ไม่รู้เรื่องพระ แต่คิดจะปฏิรูปตามใจชอบ ไม่รู้ ว่าระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้นั้นมี บังคับใช้ให้ได้แล้วกัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610617B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610617B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07