"ทำอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตที่สงบสุขอยู่ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้ เราต้องฝึกตัวเอง ของฟรีไม่มีหรอก ต้องฝึกเอา เวลาฝึก เราคอยรู้ เรากระทบอารมณ์แล้ว ใจเรายินดี เรารู้ทัน ใจเรายินร้าย เรารู้ทัน รู้ไปเรื่อยๆ แค่นี้ ต่อไปมันจะเป็นกลางกับทุกสภาวะ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610217A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610217A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07