"นิพพานคืออะไร นิพพานคือ สภาวะที่สิ้นตัณหา เมื่อไรใจเราสิ้นความอยาก ใจเราก็จะเห็นนิพพาน มันมีสันติสุข มีความสุขที่มหาศาล" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601217B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601217B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07