"พยายามรู้สึกไป ดูมันสักคู่หนึ่ง เป็นตัวหลัก ตัวอื่นๆ เป็นของแถม เรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ เครื่องอยู่ หมายถึงอยู่ประจำ เหมือนเป็นบ้าน บ้านเป็นเครื่องอยู่ของเรา เราก็อยู่ประจำที่นี่ นานๆ ไปอยู่โรงแรม หรือนานๆ ไปกางเต็นท์อยู่ในป่า แต่ว่ามีบ้านอยู่ บ้านของเรา ภาษาบาลีเรียกว่าวิหารธรรม ใช้กาย เวทนา จิต ธรรม อันใดอันหนึ่งเป็นวิหารธรรม" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610916B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610916B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07