"การปฏิบัติ อยู่ในชีวิตธรรมดานี้เอง ต้องฝึกให้ได้ การปฏิบัติมี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง เราทำในรูปแบบ ถึงเวลาก็ปฏิบัติ แบ่งเวลาไว้เลย ทุกวันต้องทำ อีกส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องการเจริญสติ เจริญปัญญา อยู่ในชีวิตประจำวัน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ที่ 610916B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610916A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07