"ค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ดูกาย ดูใจ "มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง" ถ้าจำประโยคนี้ของหลวงพ่อได้ แล้วเข้าใจได้ เวลาจะคลำทางไป ตรงนี้เป็นกุญแจ ที่จะไขความลับของจิตออกมาได้ ไขความลับของกายออกไปก่อน จะได้พระอนาคามี แล้วไขความลับของจิตได้ ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้น มันจะทำลายเชื้อเกิดในจิตลงไป" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610616A ซีดี ๗๖

Direct download: 610616A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07