"รู้ทันใจตัวเองนะ หลวงปู่มั่นบอก ได้ใจก็ได้ธรรม เสียใจไป ก็เสียธรรม ฉะนั้น ใจสำคัญที่สุด หลวงปู่มั่นเรียก "ใจดวงวิเศษ" ตัวจิตผู้รู้มันวิเศษนะ เป็นสภาวธรรมที่วิเศษ พอเราได้จิตผู้รู้มาแล้ว ไม่ใช่จิตผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง ก็ใช้จิตผู้รู้ เรียนรู้ความจริงของรูป นาม กาย ใจไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610915B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610915B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07