"ถ้าใครมาบอกว่าไม่มีเวลาภาวนา หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่ง ว่าภาวนาไม่เป็น หรือไม่สนใจที่จะภาวนา ถ้าภาวนาเป็น ทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัว นั่นคือการปฏิบัติ จะยืนเดินนั่งนอน รู้สึกตัว ก็คือปฏิบัติอยู่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07