"ตอนที่หลวงพ่อภาวนา ไตรมาสหนึ่งมี ๓ เดือน หลวงพ่อจะประเมินผลการปฏิบัติของตัวเอง ๓ เดือนนี้เราได้อะไรมาบ้าง รู้ทันกิเลสมากขึ้นไหม สมาธิดีขึ้นรึเปล่า เข้าใจวิธีปฏิบัติมากขึ้นไหม ใจเราเป็นอิสระมากขึ้นไหม วัดใจตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วก็พบว่า ใน ๓ เดือน มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง อย่างเคยฟุ้งซ่านมาก เรารู้ทันได้บ่อยขึ้น ใจก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ภาวนา ปฏิบัติไปเรื่อยๆ แล้วไม่ประเมินผล การปฏิบัติธรรมก็เหมือนการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย กำหนดวิธีการจากทรัพยากรที่มี จากปัญหา และทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วก็ต้องประเมินผลเป็นระยะๆ ไป ว่าเดินออกนอกเป้าหมายที่เราทำอยู่หรือเปล่า” -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610415B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610415B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07