"นักปฏิบัติมีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีใจก็คิด ไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดา สิ่งที่เกินคนธรรมดามา คือมีสติรู้กาย รู้ใจตัวเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07