"จิตมันไหลออกไปข้างนอก ห้ามมันไม่ได้ ไม่ต้องไปห้ามมันหรอก เหนื่อยเปล่าๆ แต่ให้รู้ทันว่ามันออกนอก เรารู้ว่ามันกระโดดออกไป ไหลออกไป กระโจนออกไป ถลำออกไป รู้ทัน มันจะหยุดไหลทันที จะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมา ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่มีจิตดวงวิเศษดวงนี้ ขันธ์จะแยกไม่ออก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610915A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610915A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07