"สติปัฏฐาน ๔ เหมือนประตู ๔ ทิศ เหมือนประตูเมือง นึกภาพเมืองสมัยโบราณ อย่างเมืองกรุงเทพฯ เมืองเวียงจันทน์ มีประตู ๔ ทิศ เวลาเราจะเข้าเมือง เข้าทิศไหนก็ได้ เราเจริญสติปัญฐาน ๔ นี้ เราก็บรรลุมรรคผลด้วยสติปัฏฐานอันใดก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องทำ ๔ อย่างจึงจะบรรลุ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07