"เวลาเราจะภาวนา เราก็ต้องดูต้นทุนที่เรามี เราไม่มีสมาธิเลย ใจฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืน เราจะเดินแบบสมาธิกะ ทำไม่ไหว เรามีอะไร เรามีปัญญา รู้จักใช้เหตุใช้ผล ไม่งมงาย เราก็ใช้ปัญญานำไป สำรวจตัวเอง จะเดินในเส้นทางไหน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610415A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610415A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07