"การปฏิบัติธรรม ไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินของเรา เรามีหน้าที่อะไร เราก็ทำไปให้เต็มที่ แต่เราคอยมีสติไว้ อย่างหลวงพ่อ เมื่อก่อนทำงานราชการ อยู่สภาความมั่นคง งานเครียดมาก เวลาที่เราทำงานนั้น สติ สมาธิ ปัญญาจดจ่อกับงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติ แต่พอทำงานแล้วเราเครียดขึ้นมา ตรงเครียดไม่ใช่งาน ให้เรามีสติรู้ทันใจที่เครียด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611015 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07