ธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ฟังจาก YouTube หรือดูวิดีโอ ทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟัง ธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆ มีผลแน่นอน การปฏิบัติมีผลแน่นอนถ้าทำถูก แต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิด เช่น สะสมมิจฉาทิฎฐิให้มากกว่าเก่า ปฏิบัติแล้วกูเก่งๆ กูรู้มากกว่าคนอื่น ปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเร่อเลย อันนั้นทำผิดแน่นอน ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูมันจะค่อยๆ เหี่ยวเฉาเล็กลงไป เวลามันเกิดทิฏฐิมานะขึ้น กูอย่างโน้น กูอย่างนี้ สติระลึกรู้ปุ๊บ มันจะละอายแก่ใจ เวลา self เกิดขึ้นมา มันจะรู้สึกละอาย มันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอย่างแต่ก่อนแล้ว ถ้าเราภาวนาถูก เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630815 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630815.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07