"ใจรู้ไม่ใช่เรารู้ อย่างได้ยินหลวงพ่อพูดว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จำได้แล้ว อย่างนี้ยังไม่ใช่พระโสดาบัน ใจเรายังไม่ได้มีความรู้ ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริง ซ้ำแล้วซ้ำอีกไป เห็นเลยอันนี้เกิดแล้วก็ดับ อันนี้เกิด อันนี้ก็ดับ อย่างนี้ ดูไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมันรู้เอง มันรู้จริง เวลารู้จริง จิตจะรวมเข้าสมาธิ จะเข้าฌานเอง เข้าเอง ไม่ต้องหัดเข้าหรอก มันเข้าได้เองเลย แล้วก็ไปล้างกิเลสข้างใน เหมือนล้างตะกอนก้นตุ่มน้ำ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610414B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610414B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07