"บางคนต้องเริ่มจากดูกาย ดูจิตไม่เห็น ดูจิตไม่ได้ ดูกาย อย่างขณะนี้ เรานั่งอยู่ ร่างกายเราไม่หายไปไหน แต่จิตมันหายเก่ง หนีไปบ่อย เพราะอย่างนั้น เรายังไม่มีกำลังจะดูจิต ก็ดูกาย อย่างร่างกายขณะนี้นั่งอยู่ รู้สึกไป รู้สึกว่าร่างกายมันนั่ง อย่าถลำลงไปเพ่ง รู้สึกอยู่ ร่างกายหายใจ ใจเป็นคนรู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอน ใจเป็นคนรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่ง ใจเป็นคนรู้สึก เวลาดูกาย เขาดูกันอย่างนี้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611014A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611014A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07