"ทุกอย่างต้องเปลี่ยนนะ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เราก็อยู่ได้ แต่อยู่แบบห่างไกลธรรมชาติธรรมดามากขึ้น ๆ ฝึกตัวเอง จนกระทั่งเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม ฝึกตัวเอง จนกระทั่งอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611013B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07