"พวกเราอาจจะบ่น บอกว่า เราอยู่ในเมือง ไม่มีทางที่จะกายวิเวกได้เลย เวลาเราอยู่คนเดียว เราก็อย่าหาเรื่องวุ่นวายกับคนอื่น อย่างเล่นเฟสบุค เล่นไลน์ อะไรอย่างนี้ ไม่วิเวก ถึงจะไปอยู่ในป่าก็ไม่วิเวก อยากได้กายวิเวกก็คือ ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น ก็จะวิเวกพอสมควร" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610513B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610513B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07