"อุปสรรคของการปฏิบัติ ไม่ได้มีแค่นิมิตกับวิปัสสนูปกิเลส ยังมีอย่างอื่นอีก มีพฤติกรรมของเราเองหลายอย่าง ที่จะทำให้ติดขัดในการปฏิบัติ อย่างเรื่องการดำรงชีวิตของเรา เรื่องที่เป็นปลิโพธ ทำมาหากิน ไม่มีจะกิน ห่วง มีเรื่องกังวลใจว่าไม่มีจะกิน อย่างนี้ก็ภาวนาไม่ไหว เพราะว่าต้องกินเหมือนกันถีงจะภาวนาได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610113B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07