"ธรรมะจำนวนมากเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิต อกุศลก็เกิดที่จิต ธรรมจำนวนมากรู้ด้วยจิต ฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นหัวหน้า จิตเป็นประธานในธรรมทั้งหลายทั้งปวง หลวงปู่มั่นสอนว่า ได้จิตก็คือได้ธรรม เสียจิตไปคือเสียธรรม ถ้าเราภาวนา เราได้จิตมา เรารู้จักจิตก็จะรู้จักธรรม" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610513A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610513A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07