"เราจะรู้ได้ดี โดยที่ไม่หลงไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราได้ฝึกซ้อมมาดีแล้ว เพราะฉะนั้น การทำในรูปแบบสำคัญ ไม่อย่างนั้นเวลามาปฏิบัติในชีวิตจริง ใจจะวิ่งพล่านไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ วิ่งพล่านไปตลอดเวลา ดูไม่รู้เรื่องหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07