เราประมาทไม่ได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ฝึกตัวเองให้ชำนิชำนาญ หัดแยกธาตุแยกขันธ์ไป ร่างกายอยู่ส่วนร่างกาย ความเจ็บป่วยอยู่ส่วนความเจ็บป่วย ความรู้สึกในจิตใจ อยู่ส่วนของความรู้สึกในจิตใจ อย่างความเจ็บป่วยอยู่ในร่างกาย ใจเรากังวล ใจเรากลุ้ม ตัวกลุ้มตัวกังวลมันไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่ความเจ็บป่วย แล้วก็ไม่ใช่จิต จิตเป็นคนรู้ว่ามันกลุ้ม ฝึกแยกให้ชำนิชำนาญ ทำตัวนี้ได้จะดีมากๆ เลย โอกาสที่เราจะรอดอบายชาตินี้ก็มี แต่รอดได้ชาติเดียว ชาติหน้าอาจจะลืมกรรมฐาน ฉะนั้นต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเคยชินกับกรรมฐาน ฝึกทุกวันๆ เกิดชาตินี้เราไม่บรรลุมรรคผล ชาติต่อไปกรรมฐานเดิมที่เคยฝึกมันจะกลับมาง่ายๆ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631212 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631212.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07