เมื่อเรามีสติ อกุศลไม่มี ความรู้สึกว่าเป็นตัวตน ไม่ได้มีตลอดเวลา มันมีตอนเราขาดสติ ถ้าทรงฌานอยู่ จิตมีสติอยู่ มีสมาธินิ่งอยู่ทั้งวันก็ไม่เป็นไร เวลาจิตมันทรงสมาธิเข้าไป มันก็ไม่มีตัวตน เพราะอย่างนั้นอย่าไปติดอยู่ในสมาธิ ถ้าจะวัดใจตัวเอง ออกมาเป็นคนธรรมดา แล้วดูว่ามีกิเลสอะไรไหม ถึงจะเห็น เมื่อเช้าสอนเรื่องปฏิบัติ ตอนนี้สอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติของตัวเอง ไม่ต้องมาถามหลวงพ่อ ว่าหนูได้โสดาฯ หรือยัง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 มกราคม 2563 ไฟล์ 630111B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630111B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07