"ถ้าเมื่อไรใจเกิดปัญญารู้สึกว่า รูปที่หายใจออกไม่ใช่เรา รูปที่หายใจเข้าไม่ใช่เรา รูปที่เหลือ ๒๘ รูป รูปแท้ ๑๘ รูป ก็ไม่ใช่เราเหมือนกัน จะเห็นอย่างนั้นเลย เรียนส่วนน้อย แล้วก็รู้ทั้งหมด เรียกว่า รู้กายในกาย เรียนกายบางอย่าง พอเข้าใจกายบางอย่างแล้ว จะเข้าใจกายทั้งหมด อย่างเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรา ทั้งวันมันก็มีแต่หายใจออกหายใจเข้า ใช่ไหม เพราะฉะนั้นร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรา มันจะรู้สึกอย่างนี้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610311B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610311B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07