"ถ้าขันธ์ทุกตัวทำหน้าที่ของตัวเอง ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น แต่ปัญหาเกิดขึ้น เพราะจิตไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง จิตไม่ทำหน้าที่รับรู้ แต่จิตทำหน้าที่แทรกแซง อยากให้หายเจ็บ อยากให้หายปวด จิตมันเข้าไปวุ่นวาย ทั้งที่จิตไม่ได้เจ็บปวด อย่างเวลาเราเจ็บมากๆ ปวดมากๆ จิตเป็นคนรู้ ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ร่างกาย แล้วก็ไม่ใช่จิตด้วย ร่างกายก็ไม่ได้ว่าอะไร ร่างกายก็เงียบๆ ไม่บ่นอะไร จิตไม่ได้เจ็บปวด แต่จิตบ่น นี่จิตแทรกแซงเขา จิตทำผิดหน้าที่ คือทำหน้าที่เกินรู้ เพราะฉะนั้น จิตจะทุกข์แล้ว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610311A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610311A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07