"อาการของความอยาก.. อยากได้มา อยากให้คงอยู่ อยากให้หายไป ความอยากมีอยู่เท่านี้เอง แต่หลอกเราได้ทั้งชาติ ตัวอยากนี้เอง ตัวร้ายจริงๆ ศัตรูเราอยู่ตรงนี้เอง ถ้าฆ่าศัตรูตายแล้วจะเจออะไร - เจอนิพพาน เพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหา สิ้นอยาก สิ้นอยากเพราะเห็นความจริงว่า กายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์ ถ้าวันใดที่เรารู้แจ้งเห็นจริง ล้างความเห็นผิดในรูปนาม รู้ความจริงของมันแล้วว่า กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ ตัณหาความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610211A ซีดีแผ่นที่ 74

Direct download: 610211A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07