ชีวิตในภาพรวมนั้น สั้นลงตลอดเวลา ลดลง ๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่ของที่ควรจะประมาท ไม่ใช่ของที่ควรจะเพลิดเพลิน หลงโลก เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลา อายุสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ควรจะประมาท ควรจะมายกระดับใจของเราให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา ยิ่งให้เกิดปัญญาได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620210A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620210A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07