อย่าไปหลงกับโลกมาก สอนตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าเราเริ่มแก่ลงทุกวันแล้ว ต่อไปเดี๋ยวเราไม่มีกำลัง ฉะนั้น การภาวนาต้องทำทุกวัน เว้นวรรคไม่ได้ เว้นวรรคแล้วมันก็เจริญแล้วเสื่อม วนอยู่เท่านั้น อดทนเอา ภาวนารู้หลักแล้ว ก็ต้องอดทนเอา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630201B ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630201B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07