สติเป็นตัวรู้ทัน รู้ทันว่าจิตไหล โมหะก็ดับ ราคะ-โทสะถึงมีขึ้นมาก็ดับด้วย ถ้ารู้ได้เร็ว ราคะ-โทสะยังไม่เกิด จิตเคลื่อนปุ๊บ รู้ปั๊บ ยังไม่ได้ไปจับอารมณ์ได้ชัดเจน ถ้าจับอารมณ์แล้ว คราวนี้ราคะ โทสะ โมหะมันจะเกิด เกิดด้วยกันหมดเลย ราคะก็เกิดกับโมหะ โทสะก็เกิดกับโมหะ ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นทาง จิตหลงแล้วรู้ปั๊บ ราคะ-โทสะก็ไม่มี โมหะก็ดับ เมื่อจิตไม่มีกิเลส ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น ที่ท่านบอกว่า ผู้ใดตามคุ้มครองรักษาจิต ซึ่งรักษาได้ยาก จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร การคุ้มครองรักษาจิตก็คือ อาศัยสติเป็นตัวรู้ทันจิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630201A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630201A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07