ถ้าเรามีสติว่องไว จิตเคลื่อนแล้วรู้ อันนี้ไวที่สุด เคลื่อนไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้ทันปุ๊บ การปฏิบัติเสร็จแล้ว จะเห็นเลย จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ เดินปัญญาแล้ว หรือเคลื่อนแล้วรู้ ๆ จิตก็หยุดการเคลื่อน ได้สมาธิ ได้ปัญญา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07