"จริงๆ แล้วชีวิตไม่แน่นอน ตัวเราเองก็ไม่แน่นอน คนแวดล้อมเราก็ไม่แน่นอน ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่แน่นอน อย่างช่วงนี้เราทำมาหากินดี สังคมมันเปลี่ยนหรือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยน ที่เคยหากินง่ายๆ ก็หากินยาก มันไม่แน่นะว่า เคยหาง่ายแล้วมันจะหาง่ายตลอด มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประมาทไมได้ ทุกเวลา ทุกนาที ควรจะมาพัฒนาตัวเอง ให้ไกลกิเลส ไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆ ไกลกิเลส ก็คือไกลทุกข์นั่นแหละ" --พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610301C ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610301C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07