"การจะมาฝึกจิตตัวเอง ให้เกิดความรู้ ให้เกิดความฉลาดขึ้นมา หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเมื่อไร จิตจะพลิกไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดขึ้นมาอีก พอขี้เกียจขึ้นมา ขี้เกียจแล้วไม่ดู พอไม่ดู มันก็หลง ว่าตัวเราของเรา มีจริงๆ แต่ถ้าอดทน ดูแล้วดูอีกลงไป ตัวเราไม่มี ตัวเราไม่มี ถึงจุดหนึ่ง จิตก็จะยอมรับความจริง เราต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้จิตยอมรับความจริง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610901B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610901B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07