"เราจะไม่ละตัวทุกข์ ตัวที่เราละ คือตัวสมุทัย ที่พระพุทธเจ้าสอน ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ ทุกข์ละไม่ได้ ตัวทุกข์เป็นผล ต้องละสมุทัย คือตัวเหตุ เหตุของความทุกข์ทางใจเรา คือตัวตัณหา ตัวอยาก สังเกตดู ค่อยๆ ภาวนา ดูของจริง อย่าเชื่อ ดูของจริงๆ ว่าทุกครั้งที่เกิดความอยาก จิตใจเกิดความทุกข์ จริงหรือไม่จริง ห้ามเชื่อ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ คนงี่เง่า ใครบอกอะไรก็เชื่อ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่ต้องพึ่งตัวเอง ต้องสังเกตเอาใช้สติใช้ปัญญา เรียนรู้ความจริงเข้าไป ดูว่าจริงหรือเปล่า เวลามีความอยากเกิดขึ้น ความทุกข์จะเกิดขึ้นทันที ไปดูจากของจริง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610901A ซีดีแผ่นที่ ๗๘ 

Direct download: 610901A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07